top of page

FLYGANDE SEGEL

Här hittar du segel för öppna bogar och undanvind

Spinnakers

SPINNAKER/SYMMETRISK

S1 | S2 | S3 | S4 | S5 

En spinnaker, eller ett ballongsegel, är ett lätt, stort och symmetriskt segel med stor buk. Som används vid läns och  slör.


Det finns typiskt sett sex typer av symmetriska spinnakers, där de olika typerna har anpassats för att fungera optimalt i olika vindregister och vindvinklar.  

Ojämna siffror antyder att seglet är avsett för brantare vinklar, jämna siffror för djupare. Ju högre siffra, desto mer vind är seglet sytt för och desto tyngre duk har använts.

'21.07.07_Phil Alma.jpg

GENNAKER/ASYMMETRISK

A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6

En gennaker, eller asymmetrisk spinnaker, är ett segel som kombinerar egenskaperna hos en spinnaker och en genua. Segeltypen har genomgått en explosionsartad utveckling under senare år och har kommit att bli ett allt viktigare segel i många kappseglarens segelgarderob. 


Det finns typiskt sett sex typer av asymmetriska spinnakers, där de olika typerna har anpassats för att fungera optimalt i olika vindregister och vindvinklar.  

Ojämna siffror antyder att seglet är avsett för brantare vinklar, jämna siffror för djupare. Ju högre siffra, desto mer vind är seglet sytt för och desto tyngre duk har använts.

Gennakers

GENNAKERS FÖR CRUISING

EasyFurl Gennaker

EasyFurl är en asymmetrisk spinnaker med ett brett register för både branta och djupa bogar, från 80 grader skenbar vindvinkel till nästan plattläns - det är det perfekta allroundseglet för dig som cruisingseglar. 

 

Seglet har ett rakt förlik med en vridstyv antitorsionslina som gör det möjligt att rulla in seglet jämt och snyggt och fungerar med alla typer av gennakerrullar. Vanligtvis tillverkas EasyFurl i spinnakerduk av nylon vilket ger möjligheter till individuell färgsättning. 

AP Gennaker

En All Purpose Gennaker är det perfekta valet för dig som crusingseglar och vill ha ett undandvindssegel med ett brett register. Seglet kombinerar genuans lätthanterlighet med spinnakerns drivkraft. Den asymmetriska formen med längre förlik än akterlik ger ett segel som är lätt att trimma och betydligt enklare att hantera än en spinnaker, och är tillräckligt stabilt för att kunna användas med autopilot. För att ytterligare förenkla hanteringen av din Cruising Spinnaker kan du installera ett "top down" rullsystem eller en spinnakerstrumpa.

 • AWA/Skenbar vindvinkel: 75-165 grader 

 • AWS/Skenbar vindhastighet: 1-10 m/s

 • 15% mindre än en racingspinnaker

Arcona 435-7333.jpg
Gennakers för Cruising

CODESEGEL

Codesegel är hybrider - korsningar mellan ett försegel och en asymmetrisk spinnaker. Segeltypen används främst för branta bogar i lätt vind, men kan även vara ett fantastiskt segel för cruising på öppnare bogar och i högre vindstyrkor. Seglets halvbredd styr dess bukdjup och därmed hur brant man kan segla med det - därför vi har döpt våra codesegel efter deras halvbredd. 

Codes

Code 1/Code 75

Ett djupare allroundsegel för cruising eller respitsegling, där man typiskt vill undivka mättalsstraff. Ett segel perfekt för halvvind och öppnare bogar i lätt och mellanvind. Seglet har en djupare och mer spinnakerlik form än en Code 65, och kan användas med en separat ”top down” rulle och friliggande torsionslina eller spinnakerstrumpa. Sys i en lättare ”Code 0 duk”, nylon eller tunn laminatduk.

 

 • Generellt ca 70-75% av max spinnakeryta.   

 • Underlikslängd 170-180% av SPL, 1/2-bredd 75-85% av underliket. 

 • Optimal AWA/skenbar vindvinkel: 65-125 grader beroende på design och vindstyrka.

Code 0/Code 65

Det bästa allroundseglet för cruising – gjort för lägre bidevind och halvvindsbogar i lätt och mellanvind. Något djupare form och med större skuldror än Code 50. Används på en separat ”top down” rulle med insydd torsionslinan insydd, och sys i ”Code 0 duk” för optimal prestanda.

 • Generellt ca 60% av max spinnakerytan och ca. 30% större än en genua 1.

 • Underlikslängd 165-170% av SPL, 1/2-bredd 60-65% av underliket 

 • Optimal AWA/skenbar vindvinkel:  45-110 grader beroende på design och vindstyrka.

Code 00/Code 50

Det Codesegel som är mest likt en genua i formen - välj detta segel för bidevind och brantare halvvindsbogar i lätt- till mellanvind. Används med fördel på en separat rulle med torsionslinan insydd i seglet och sys i ”Code 0 duk” eller annan tunn laminatduk för optimal prestanda.

 • Generellt ca 55% av max spinnakerytan och ca 15% större än en genua 1.

 • Det bästa valet för moderna fockbåtar utan genua.

 • Underlikslängd 165-170% av SPL, 1/2-bredd 50-55% av underliket

 • Optimal AWA/skenbar vindvinkel: 30-90 grader

JIB TOP

Jib Top

Ett halvvindssegel för vindar över 5 m/s (10 knop) i registret mellan 60 och 100 grader och ett riktigt vapen i arsenalen under längre race. Seglet, som halsas framför förstaget, har ett högt skuret underlik så att det kan trimmas med ett spinnakerskot. LP-måttet, det vill säga det kortaste avståndet mellan skothornet och förliket, får enligt vissa respitregler inte vara större än det största förseglet men seglet är djupare än en genua/fock. Då det är betydligt mindre än ett Codesegel klarar det brantare bogar. 

Jib Top
Stagsegel
ElektraSpinStaySailMain_14565113672_o.jpg

STAGSEGEL

Stagsegel

Stagsegel är ett brett begrepp som innefattar en rad olika typer av ”stödsegel”. Från mindre fockliknande segel som hissas på inre förstag till långsmala flygande segel, så kallade Dazy Sails eller spinnakerstagsegel, som används tillsammans med en spinnaker eller gennaker på undanvind och öppna bogar. Lite trivia: Dazy-seglet fick sitt namn efter båten som gjorde det populärt. När hon vann Canada’s Cup 1975 använde båten Golden Dazy just ett högt och smalt flygande stagsegel.

bottom of page